Aktiviteter


I Incita sammensætter vi et individuelt forløb til dig ud fra en række aktiviteter. Vi starter ofte med at etablere virksomhedsplacering og supplerer med parallelle tværfaglige aktiviteter efter dine behov. Rul ned for at læse om hver aktivitet.

Skærmbillede (96)
 

Virksomhedsplacering
 

Formidling af ordinært job eller fleksjob

I aktiviteten formidler en virksomhedskonsulent jobåbninger og sikrer, at du søger arbejde med udgangspunkt i egne kompetencer, ønsker og arbejdsmarkedets muligheder.


Formidling af praktik (2)


Formidling af job med løntilskud

En virksomhedskonsulent underviser i, hvordan du søger ansættelse med løntilskud. Vi fokuserer også på, hvordan du øger din chance for, at et løntilskudsjob fører til fastansættelse.


Formidling af job med løntilskud


Virksomhedspraktik 

Sammen med en virksomhedskonsulent finder du en virksomhedspraktik, der matcher dig. Målet er at udvikle de kompetencer, der skal til for, at virksomhedspraktikken fører til arbejde.


_MG_8078


 


 


 

Virksomhedsforberedende aktiviteter


Undervisning i CV & jobsøgning

Du får undervisning og individuel sparing med en virksomhedskonsulent til at udforme et CV og søge job. 
 

CV og jobsøgning (1)

 


Undervisning i praktiksøgning

Gennem øvelser og oplæg bliver du orienteret om arbejdsmarkedet samt får støtte til at vælge brancheområde, prioritere arbejdsplads og tage aktive valg ift. at komme i praktik. Holdet varetages af en virksomhedskonsulent.

 

CV og jobsøgning (3)

 


Brancheafklaring

En virksomhedskonsulent støtter og vejleder dig til at blive afklaret omkring et realistisk beskæftigelsesmål. Holdundervisningen består af korte oplæg og øvelser, hvor der er fokus på at afklare personlige og faglige kompetencer og herigennem finde frem til mulige brancher for dig.
 

Vejledning om branchevalg

 


Uddannelsesafklaring

I fællesskab med en uddannelseskonsulent afklarer du, hvad der skal til for at komme i uddannelse og hvilke uddannelser, der passer til dig. 
 

Uddannelsesafklaring
 


 


Tværfaglige parallelaktiviteter


Individuelle samtaler med psykolog
Du kan tale med en psykolog om dine psykiske vanskeligheder samt få støtte til forandring, afklaring, motivation og udvikling.
 

Samtale med psykolog (1)


 

Fra syg til rask

Fokus i aktiviteten er at øge din forståelse for forandringsprocessen fra at være sygemeldt til at komme tilbage i arbejde. En autoriseret psykolog, specialuddannet fysioterapeut og klinisk diætist varetager på skift aktiviteten.
 

Fra syg til rask (2)


 


 

Kognitiv træning

Du træner dine kognitive funktioner vha. bl.a. et computerbaseret træningsprogram, internet- og papiropgaver og kognitive strategier. En neurofaglig fysioterapeut og en autoriseret psykolog varetager aktiviteten.
 

Kognitiv træningVredeshåndtering

Du får redskaber til at forstå og kontrollere din vrede  bliver trænet i at håndtere konfliktfyldte situationer.Hverdagsmestring

Gruppeaktivitet for unge, hvor du får støtte til at håndtere problemer i hverdagen. Sammen med en autoriseret psykolog og en ungekonsulent arbejder du med erfaringsudveksling og aktiviteter, der øger din balance i hverdagen. 
 

Hverdagsmestring


 


Styrker og ressourcer

Gruppeaktivitet for unge, hvor du får redskaber til at øge social robusthed og selvtillid samt håndtere social angst og generthed.
 

Uddannelsesafklaring (2)


 

Kropsorienteret angsthåndtering

Gennem øvelser og dialog bliver du støttet i at håndtere din angst. Holdet varetages af en autoriseret psykolog og en specialuddannet fysioterapeut. Der er få deltagere på holdet.

 

Varmtvandstræning

Holdaktiviteten foregår i Valby Vandkulturhus eller Vestbadet i Brøndby og varetages af specialuddannede fysioterapeuter. Der er fokus på smertelindring, øget balance, kondition, bevægefrihed og større muskelstyrke. 
 

ADHD-gruppe

Gruppeaktivitet, hvor du får redskaber til at håndtere udfordringer ved ADHD, f.eks. i forbindelse med uddannelse og arbejde. En specialuddannet fysioterapeut, ADHD-coach eller psykolog varetager aktiviteten. Der er få deltagere på holdet.

 

Forbrug & misbrug

Teoretiske oplæg er kombineret med dialog og øvelser, så du får den nødvendige viden om følger af misbrug og bliver motiveret til at mindske dit forbrug og evt. komme i behandling. Gruppeaktiviteten bliver varetaget af en misbrugskonsulent. 
 

Smertemestring

I gruppeaktiviteten får du indsigt i strategier, der fremmer trivsel og støtter dig til at håndtere dine smerter. Vi arbejder bl.a. med smerteadfærd, mindfulness og afspænding. Aktiviteten består af oplæg, fælles refleksion- og erfaringsudvekslinger samt hjemmeopgaver og varetages af en autoriseret psykolog.
 

Mestring af stress, angst og depression

I gruppeaktiviteten får du redskaber til at håndtere og reducere psykiske og fysiske symptomer på stress, angst eller depression i hverdagen. Der indgår psykoedukation, øvelser, fælles refleksion og hjemmeopgaver. En autoriseret psykolog varetager aktiviteten. 
 

Fysisk træning

Du og en specialuddannet fysioterapeut tilrettelægger i fællesskab  individuelt træningsprogram ud fra dine behov med fokus på at øge din styrke og kondition, få mere energi og psykisk velvære.
 

Fysisk træning (2)


 

Ergonomisk vejledning

En fysioterapeut rådgiver dig til at få en ergonomisk korrekt indrettet arbejdsplads. Der er bl.a. fokus på indstilling af arbejdsredskaber, arbejdsstillinger og pauseøvelser.


Ergonomisk vejledning

Afspænding

I holdaktiviteten støtter en specialuddannet fysioterapeut dig bl.a. til at håndtere anspændthed, indre uro, angst, nervøsitet og koncentrationsbesvær. Der indgår f.eks. autogenafspænding, progressiv afspænding og visualisering.


Afspænding
 


Mindfulness

I gruppeaktiviteten introducerer en specialuddannet psykolog eller fysioterapeut til mindfulness, meditation og teknikker i at håndtere udfordringer i hverdagen i forbindelse med stress, fysiske smerter eller angst. Aktiviteten består af korte teoretiske oplæg og øvelser.

 

Yoga

I yoga træner du kropsbevidsthed, kontrol, bevægelse og balance mellem åndedræt og krop.


 


 

LOGO_farve-transparant-baggrund

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse

Ok, så ved jeg det.

FØLG OS

Følg os på LinkedIn