Bestyrelsen og god fondsledelse

Incitas bestyrelse  

 * Kurt Ottesen (formand)
Valgt som eksternt medlem, indtrådt 2006, genvalgt 2017.
Formand siden december 2015. Født 1943.
Direktør for KSO Innovation.

* Jens Hornemann
Valgt som eksternt medlem, indtrådt april 2016. Født 1961. 

* Marie Louise Refsgaard
Valgt som eksternt medlem, indtrådt juli 2017. Født 1979.
Kontorchef i Center for Børn, Unge & Familier, Socialstyrelsen. 

* Henrik Græsdal
Valgt som eksternt medlem, indtrådt oktober 2016. Født 1967.
Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

*Andreas Laustsen
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/9 – 2018 – 31/8 – 2022. Født 1984.
Kvalitetskonsulent i Incita. 

*Jamal Tabari
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/9 – 2018 – 31/8 – 2022. Født 1961.
Virksomhedskonsulent i Incita. 

*Karina Andresen
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, 1/8 – 2019 – 31/8 – 2022. Født 1975.
Virksomhedskonsulent i Incita. 

* Poul Brorson
Udpeget af Danske Handicaporganisationer, indtrådt den 01/04 – 2018. Født 1970. 
Konsulent i Dansk Blindesamfund.

* Henrik Stilling
Udpeget af LO Hovedstaden/Dansk Metal, indtrådt den 01/01 – 2019. Født 1966.
Formand for Metal Hovedstaden.  

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a 
Jvf. www.godfondsledelse.dk  

2019: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

2018: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

2017: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

2016: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

2015: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse  

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse

Ok, så ved jeg det.

FØLG OS

Følg os på LinkedIn