Bestyrelsen og god fondsledelse

Incitas bestyrelse  

 * Kurt Ottesen (formand)
Genvalgt i 2017 som eksternt medlem. Formand siden december 2015.
Direktør for KSO Innovation.

* Niels Jeppesen
Genudpeget den 17/02 - 2014 af LO Hovedstaden/Dansk Metal.
Sekretær for Dansk Metal, Forhandlingssekretariatet  

* Jens Hornemann
Valgt april 2016 som eksternt medlem.
 

* Marie Louise Refsgaard
Valgt juli 2017 som eksternt medlem.
Kontorchef i Center for Børn, Unge & Familier, Socialstyrelsen. 

* Henrik Græsdal
Valgt oktober 2016 som eksternt medlem.
Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

* Kathrine Christensen
Teamleder i Incita
Valgt som medarbejderrepræsentant for 4 år den 12/9 - 2014

*Knud Erik Samberg
Valgt som medarbejdersuppleant til bestyrelsen for 4 år den 12/9 - 2014
Indtrådt som medarbejderrepræsentant den 1/3 - 2017.

*Jamal Tabari
Valgt som medarbejdersuppleant til bestyrelsen for 4 år den 12/9 - 2014
Indtrådt som medarbejderrepræsentant den 1/10 - 2017.

* Poul Brorson
Udpeget den 01/04 - 2018 af Danske Handicaporganisationer.
Konsulent i Dansk Blindesamfund

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a 
Jvf. www.godfondsledelse.dk  

2017: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

2016: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

2015: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse  

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse

Ok, så ved jeg det.

FØLG OS

Følg os på LinkedIn