Aktiviteter


I Incita sammensætter vi et individuelt forløb til dig ud fra en række aktiviteter. Vi starter ofte med at etablere virksomhedsplacering og supplerer med parallelle tværfaglige aktiviteter efter dine behov. Rul ned for at læse om hver aktivitet.

Skærmbillede (96)
 

Virksomhedsplacering
 

Formidling af ordinært job eller fleksjob

I aktiviteten formidler en virksomhedskonsulent jobåbninger og sikrer, at du søger arbejde med
udgangspunkt i egne kompetencer, ønsker og arbejdsmarkedets muligheder.


300610_dblindesf_ALL8871


Formidling af job med løntilskud

En virksomhedskonsulent underviser i, hvordan du søger ansættelse med løntilskud. Vi fokuserer
også på, hvordan du øger din chance for, at et løntilskudsjob fører til fastansættelse.


Formidling af job med løntilskud


Virksomhedspraktik 

Sammen med en virksomhedskonsulent finder du en virksomhedspraktik, der matcher dig. Målet er

at udvikle de kompetencer, der skal til for, at virksomhedspraktikken fører til arbejde.


_MG_8078


 


 


 

Virksomhedsforberedende aktiviteter


Undervisning i CV & jobsøgning

Du får undervisning og individuel sparing med en virksomhedskonsulent til at udforme et CV og
søge job. 
 

CV og jobsøgning (1)

 


Undervisning i praktiksøgning

Gennem øvelser og oplæg bliver du orienteret om arbejdsmarkedet samt får støtte til at vælge
brancheområde, prioritere arbejdsplads og tage aktive valg ift. at komme i praktik. Holdet varetages af
en virksomhedskonsulent.
 

060508_revacenter_ALL9341tif

 


Brancheafklaring

En virksomhedskonsulent støtter og vejleder dig til at blive afklaret omkring et realistisk beskæftigel-
sesmål. Holdundervisningen består af korte oplæg og øvelser, hvor der er fokus på at afklare 
personlige og faglige kompetencer og herigennem finde frem til mulige brancher for dig.
 

Vejledning om branchevalg

 


Uddannelsesafklaring

I fællesskab med en uddannelseskonsulent afklarer du, hvad der skal til for at komme i uddannelse
og hvilke uddannelser, der passer til dig. 
 

Uddannelsesafklaring
 


 


Tværfaglige parallelaktiviteter


Individuelle samtaler med psykolog
Du kan tale med en psykolog om dine psykiske vanskeligheder samt få støtte til forandring, afklaring,
motivation og udvikling.
 

_MG_7337 
 

Fra syg til rask

Fokus i aktiviteten er at øge din forståelse for forandringsprocessen fra at være sygemeldt til at
komme tilbage i arbejde. En autoriseret psykolog, specialuddannet fysioterapeut og klinisk diætist
varetager på skift aktiviteten.
 

Fra syg til rask (2)


 


 

Kognitiv træning

Du træner dine kognitive funktioner vha. bl.a. et computerbaseret træningsprogram, internet- og
papiropgaver og kognitive strategier. En neurofaglig fysioterapeut og en autoriseret psykolog
varetager aktiviteten.
 

Kognitiv træningVredeshåndtering

Du får redskaber til at forstå og kontrollere din vrede  bliver trænet i at håndtere konfliktfyldte
situationer.

 

_MG_8213
Hverdagsmestring

Gruppeaktivitet for unge, hvor du får støtte til at håndtere problemer i hverdagen. Sammen med en
autoriseret psykolog og en ungekonsulent arbejder du med erfaringsudveksling og aktiviteter, der
øger din balance i hverdagen. 
 

Hverdagsmestring


 


Styrker og ressourcer

Gruppeaktivitet for unge, hvor du får redskaber til at øge social robusthed og selvtillid samt håndtere 
social angst og generthed.


 
Uddannelsesafklaring (2) 


Kropsorienteret angsthåndtering

Gennem øvelser og dialog bliver du støttet i at håndtere din angst. Holdet varetages af en autoriseret
psykolog og en specialuddannet fysioterapeut. Der er få deltagere på holdet.
 

_MG_7745
 
 

Varmtvandstræning

Holdaktiviteten foregår i Valby Vandkulturhus eller Vestbadet i Brøndby og varetages af specialuddannede fysioterapeuter. Der er fokus på smertelindring, øget balance, kondition,
bevægefrihed og større muskelstyrke. 
 

swimming

 ADHD-gruppe

Gruppeaktivitet, hvor du får redskaber til at håndtere udfordringer ved ADHD, f.eks. i forbindelse
med uddannelse og arbejde. En specialuddannet fysioterapeut, ADHD-coach eller psykolog varetager
aktiviteten.


036
 


Forbrug & misbrug

Teoretiske oplæg er kombineret med dialog og øvelser, så du får den nødvendige viden om følger af
misbrug og bliver motiveret til at mindske dit forbrug og evt. komme i behandling. Gruppeaktiviteten
bliver varetaget af en misbrugskonsulent. 


Unge 


Smertemestring

I gruppeaktiviteten får du indsigt i strategier, der fremmer trivsel og støtter dig til at håndtere dine
smerter. Vi arbejder bl.a. med smerteadfærd, mindfulness og afspænding. Aktiviteten består af 
oplæg, fælles refleksion- og erfaringsudvekslinger samt hjemmeopgaver og varetages af en autoriseret

psykolog.

 

290914-incita-lokaler-4402 copy
 


Mestring af stress, angst og depression

I gruppeaktiviteten får du redskaber til at håndtere og reducere psykiske og fysiske symptomer på
stress, angst eller depression i hverdagen. Der indgår psykoedukation, øvelser, fælles refleksion og
hjemmeopgaver. En autoriseret psykolog varetager aktiviteten. 
 

Mestring_angst

 


Fysisk træning

Du og en specialuddannet fysioterapeut tilrettelægger i fællesskab  individuelt træningsprogram ud
fra dine behov med fokus på at øge din styrke og kondition, få mere energi og psykisk velvære.
 

Fysisk træning (2)


 

Ergonomisk vejledning

En fysioterapeut rådgiver dig til at få en ergonomisk korrekt indrettet arbejdsplads. Der er bl.a. fokus
på indstilling af arbejdsredskaber, arbejdsstillinger og pauseøvelser.


Ergonomisk vejledning

Afspænding

I holdaktiviteten støtter en specialuddannet fysioterapeut dig bl.a. til at håndtere anspændthed,
indre uro, angst, nervøsitet og koncentrationsbesvær. Der indgår f.eks. autogenafspænding,
progressiv afspænding og visualisering.


Afspænding
 


Mindfulness

I gruppeaktiviteten introducerer en specialuddannet psykolog eller fysioterapeut til mindfulness,
meditation og teknikker i at håndtere udfordringer i hverdagen i forbindelse med stress, fysiske
smerter eller angst. Aktiviteten består af korte teoretiske oplæg og øvelser.

 

mindfulness1


 

Yoga

I yoga træner du kropsbevidsthed, kontrol, bevægelse og balance mellem åndedræt og krop.


 

Yoga
 

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse

Ok, så ved jeg det.

FØLG OS

Følg os på LinkedIn