Bestyrelsen og god fondsledelse

Incitas bestyrelse  

 * Kurt Ottesen (formand)
Genvalgt i 2017 som eksternt medlem. Formand siden december 2015.
Direktør for KSO Innovation.

* Jens Hornemann
Valgt april 2016 som eksternt medlem.  

* Marie Louise Refsgaard
Valgt juli 2017 som eksternt medlem.
Kontorchef i Center for Børn, Unge & Familier, Socialstyrelsen. 

* Henrik Græsdal
Valgt oktober 2016 som eksternt medlem.
Advokat, associeret partner, Elmann Advokatpartnerselskab

*Andreas Laustsen
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen for 4 år fra 1/9 - 2018
Kvalitetskonsulent i Incita. 

*Jamal Tabari
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen for 4 år fra 1/9 - 2018
Virksomhedskonsulent i Incita. 

*Jacob Pedersen
Valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen for 4 år fra 1/9 - 2018
Mentorkoordinator og virksomhedskonsulent i Incita. 

* Poul Brorson
Udpeget den 01/04 - 2018 af Danske Handicaporganisationer.
Konsulent i Dansk Blindesamfund

* Henrik Stilling
Indtrådt den 01.01.19, udpeget af LO Hovedstaden/Dansk Metal.
Formand for Metal Hovedstaden.  

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a 
Jvf. www.godfondsledelse.dk  

2018: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

2017: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

2016: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

2015: Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse  

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse

Ok, så ved jeg det.

FØLG OS

Følg os på LinkedIn