Til borgere

Velkommen til Incita Silkeborg

Om Incita

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som laver forløb og indsatser for ledige. Vi driver også en produktion tilknyttet Incita Silkeborg.

 

En god start

Hvis du skal starte i forløb får du besked enten per brev eller telefon, når vi har modtaget en henvisning fra dit jobcenter. Ikke to forløb er ens, og vi laver forløb med indhold og rammer, som i videst mulige omfang er tilpasset dig og dine behov.

 

Generelt opfordrer vi dig til at spørge og blande dig i, hvad der foregår. Jo mere du deltager, jo større værdi vil du typisk få ud af dit forløb hos os. 


Praktiske oplysninger

  • Ferie, fridage eller andre årsager til fravær skal du aftale med dit jobcenter - ikke med Incita.

  • Som led i Incitas aftale med jobcentret melder vi tilbage om fremmøde og fravær.

  • Du kan forvente, at vi løbende vil drøfte og vurdere din udvikling og indsats med dig. Til slut vil dette fremgå af en rapport, som vi sender til dit jobcenter. Du modtager også rapporten. 

Incita Persondataforordning
Link til Incitas persondataforordning - borgere
Bilag 1 Fortegnelse_GDPR personer i Incita 


 

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse

Ok, så ved jeg det.

FØLG OS

Følg os på LinkedIn