Resultater

 

Vi ønsker hele tiden at blive bedre til at dokumentere hvilke indsatser, der virker (og hvilke der ikke gør). På den måde kan vi hele tiden blive bedre og fokusere på redskaber og metoder med effekt. Derfor har Incita startet et omfattende effektstudie sammen med forskere fra Metropol, og arbejdet med at indføre løbende målinger og evalueringer i stadig flere af vores indsatser. 

2018: Incita-undersøgelsen 

Som del af Incitas 2020 strategi startede et tættere samarbejde med en forskningsenhed på Metropol. Formålet var at sætte fokus på dokumentation, resultater og effekter. Efter grundigt forarbejde og kortlægning startede Incitas effektstudie i 2016. Der er tale om et ganske omfattende studie, hvor vi samkører Incita-data med registerdata. 

Samkøringen af data i effektstudiet går kort fortalt ud på, at vi samler data om en masse af de forløb hos Incita, der over en længere årrække er endt bedst, altså hvor borgere har fundet arbejde eller uddannelse. På baggrund af disse forløb går vi baglæns og ser nærmere på, hvad der er sket hos Incita.

Konklusioner fra undersøgelsen ventes klar i 2018.

Målinger og resultater

2017: Måling af mestringsaktiviteter
Større lyst til at være sammen med andre, øget motivation, mere trivsel i hverdagen og større åbenhed om egne udfordringer. Gevinsterne ved at deltage i mestringsgrupper er mange - og er nu blevet målt hos Incita. 

2017: Elcyklerne cykler 93 pct. mere hos Incita 
Tal fra oktober 2017 sammenlignet med oktober 2016 viser, at brugen af elcykler blandt Incitas medarbejdere er vokset 93 pct.   

2017: Incita genbruger 52 tons plastik
En frisk optælling viser, at Incita det seneste år har recyclet 61.132 plastspoler. Det er godt 22 pct. flere end året før og svarer til 52 tons plastik. 

2017: Arbejdsgiver analysen
Arbejdsgiver analysen belyser danske arbejdsgiveres oplevelser med at ansætte udsatte ledige. Interviews er lavet med Incitas virksomhedsnetværk, som tæller godt 2.000 arbejdspladser fra 32 brancher primært i hovedstadsområdet. 

 

LOGO_farve-transparant-baggrund

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse

Ok, så ved jeg det.

FØLG OS

Følg os på LinkedIn